Bác sỹ Đa khoa Quốc Tế Hải PhòngChuyên gia
Thông tin chuyên gia
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thủy
Trình độ: Bác sỹ
Chuyên khoa: Tai mũi họng
Vị trí công tác: Liên chuyên khoa - TMH
Họ và tên: Tống Thị Thiếp
Chuyên khoa: Nội khoa
Trình độ: BSCKI
Vị trí công tác: Khoa Nội
Họ và tên: Lê Thị Hiến
Chuyên khoa: Đông y
Trình độ: BSCKI
Vị trí công tác: Khoa Đông Y
Họ và tên:Nguyễn Văn Hiển
Trình độ: Bác sỹ
Chuyên khoa: Tim mạch
Vị trí công tác: Khoa khám bệnh
Họ và tên: Nguyễn Thái Bình
Trình độ: Thạc sỹ
Chuyên khoa: Nội tiêu hoa- gan mật
Vị trí công tác: Phó Khoa khám bệnh
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Cúc
Trình độ: Bác sỹ
Chuyên khoa: Nội tiết
Vị trí công tác: Khoa khám bệnh
Họ và tên: Nguyễn Trọng Thắng
Trình độ: Bác sỹ
Chuyên khoa: Nội tim mạch
Vị trí công tác: Khoa khám bệnh
Họ và tên: Trần Thị Vân Hải
Trình độ: Thạc sỹ
Chuyên khoa: Nhi
Vị trí công tác hiện tại: Khoa khám bệnh
Họ và tên: Ngô Thị Thành
Trình độ: Bác sỹ
Chuyên khoa: Nội tổng hợp
Vị trí công tác: Khoa khám bệnh
Họ và tên: Lê Thị Viên
Trình độ: BSCKII
Chuyên khoa: Nội - Xương khớp
Vị trí công tác: Khoa khám bệnh
Họ và tên: Nguyễn Thế Duy
Trình độ: Tiến sỹ
Chuyên khoa: Nội thần kinh - cột sống - khớp
Vị trí công tác: Phó khoa Nội
Họ và tên: Lý Thùy Linh
Trình độ: Bác sỹ
Chuyên khoa: Nội
Vị trí công tác: Khoa Nội
Họ và tên: Phan Lệ Kim Chi
Trình độ: Bác sỹ đa khoa
Chuyên khoa: Nội
Vị trí công tác: Khoa Nội
Họ và tên: Đinh Thị Phương
Trình độ: Bác sỹ đa khoa
Chuyên khoa: Nội
Vị trí công tác: Khoa Nội
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiên
Trình độ: Bác sỹ đa khoa
Chuyên khoa: Nội
Vị trí công tác: Khoa Nội
Họ và tên: Trần Thị Khánh Lệ
Trình độ: Bác sỹ
Chuyên khoa: Nội
Vị trí công tác : Khoa Nội
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Trình độ: Bác sỹ đa khoa
Chuyên khoa: Nội tiết
Vị trí công tác: Khoa Nội
Họ và tên: Hoàng Dung
Trình độ: Bác sỹ đa khoa
Chuyên khoa : Nội
Vị trí công tác: Khoa Nội
Họ và tên: Phạm Thị Lan
Trình độ: DSCKI
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Vị trí công tác: Trưởng khoa xét nghiệm
Họ và tên: Nguyễn Văn Lâm
Trình độ: Bác sỹ
Chuyên khoa: RHM
VỊ trí công tác: Liên chuyên khoa RHM
Họ và tên: Quách Thị Nghĩa
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa: RHM
Vị trí công tác: Liên chuyên khoa RHM
Họ và tên: Lê Hồng Dương
Trình độ: Bác sỹ
Chuyên khoa:RHM
Vị trí công tác:Liên chuyên khoa RHM
Họ và tên: Trần Thị Nhung
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa: RHM
Vị trí công tác:Liên chuyên khoa RHM
Họ và tên: Nguyễn Xuân Cố
Trình độ:BSCKI
Chuyên khoa:Mắt
Vị trí công tác:Liên chuyên khoa Mắt
Họ và tên: Đặng Vũ Cường
Trình độ: Bác sỹ
Chuyên khoa:Mắt
Vị trí công tác:Liên chuyên khoa Mắt
Họ và tên: Vũ Tiến Chinh
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Chuẩn đoán hình ảnh
Vị trí công tác:Khoa CĐHA
Họ và tên: Nguyễn Thùy Vân
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Chuẩn đoán hình ảnh
Vị trí công tác:Khoa CĐHA
Họ và tên: Phạm Thị Giáng Hương
Trình độ:BSCKI
Chuyên khoa:Chuẩn đoán hình ảnh
Vị trí công tác:Khoa CĐHA
Họ và tên: Đào Xuân Thành
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Chuẩn đoán hình ảnh
Vị trí công tác:Khoa CĐHA
Họ và tên: Vũ Bá Ngọ
Trình độ:BSCKI
Chuyên khoa:Chuẩn đoán hình ảnh
Vị trí công tác:Khoa Chuẩn đoán hình ảnh
Họ và tên: Đoàn Xuân Sinh
Trình độ: Thạc sỹ
Chuyên khoa:Chuẩn đoán hình ảnh
Vị trí công tác: Phó Khoa CĐHA
Họ và tên: Nguyễn Văn Thạch
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Chuẩn đoán hình ảnh
Vị trí công tác:Khoa CĐHA
Họ và tên: Đồng Xuân Hà
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Nội soi tiêu hóa
Vị trí công tác:Khoa CĐHA
Họ và tên: Vũ Huy Bình
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Nội soi tiêu hóa
Vị trí công tác:Khoa CĐHA
Họ và tên: Phạm Hồng Minh
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Chuẩn đoán hình ảnh
Vị trí công tác:Khoa CĐHA
Họ và tên: Nguyễn Thị Thắm
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Chuẩn đoán hình ảnh
Vị trí công tác:Khoa CĐHA
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Xuân
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Chuẩn đoán hình ảnh
Vị trí công tác:Khoa CĐHA
Họ và tên: Vũ Đức Chuyện
Trình độ:BSCKII
Chuyên khoa:Ngoại Chấn thương chỉnh hình
Vị trí công tác:Trưởng khoa Ngoại
Họ và tên: Nguyễn Văn Lễ
Trình độ:BSCKI
Chuyên khoa:Ngoại-Chấn thương chỉnh hình
Vị trí công tác:Khoa khám bệnh
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Thuần
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Ngoại thần kinh
Vị trí công tác: Khoa Ngoại
Họ và tên: Nguyễn Đức Thoại
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Ngoại thận tiết niệu
Vị trí công tác:Khoa Ngoại
Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong
Trình độ:BSCKI
Chuyên khoa:Ngoại tiêu hóa- gan mật
Vị trí công tác:Khoa Ngoại
Họ và tên:Đặng Thị Thủy
Trình độ:BSCKI
Chuyên khoa: Gây mê hồi sức
Vị trí công tác: Khoa cấp cứu
Họ và tên: Phạm Thị Quỳnh Nga
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Nội
Vị trí công tác:Khoa cấp cứu
Họ và tên: Nguyễn Đức Du
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa: Nội
Vị trí công tác:Khoa cấp cứu
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Nội
Vị trí công tác:
Họ và tên: Nguyễn Đỗ Hưng
Trình độ:BSCKI
Chuyên khoa:Gây mê hồi sức
Vị trí công tác:Khoa gây mê hồi sức
Họ và tên: Đỗ Thị Thu Thủy
Trình độ:BSCKII
Chuyên khoa:Sản
Vị trí công tác:Trưởng khoa Sản
Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Hoa
Trình độ:Bác sỹ chuyên khoa định hướng
Chuyên khoa:Sản
Vị trí công tác:Khoa Sản
Họ và tên:Đào Thị Thu Hà
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Sản
Vị trí công tác:Khoa Sản
Họ và tên: Lưu Thị Kim Thư
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Sản
Vị trí công tác:Khoa Sản
Họ và tên: Lê Thị Huyên
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Sản
Vị trí công tác:Khoa Sản
Họ và tên: Phùng Văn Luân
Trình độ: Bác sỹ
Chuyên khoa:Sản
Vị trí công tác:Khoa Sản
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà
Trình độ:Bác sỹ Đa khoa - sản ngoại
Chuyên khoa:Sản
Vị trí công tác:Khoa Sản
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Trình độ:Bác sỹ
Chuyên khoa:Sản
Vị trí công tác:Khoa Sản
Họ và tên: Vũ Xuân Tuyến
Họ và tên: Đàm Thị Kim Lương
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyện
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huế

Tin khác đã đăng