Chuyên gia bệnh viện Việt ĐứcChuyên gia
Thông tin chuyên gia
Họ và tên: Nguyễn Hoàng
Trình độ hiện tại: Thạc sỹ
Vị trí công tác hiện tại: Khoa 1C - Bệnh viện Việt Đức
Vị trí công tác tại Đa khoa Quốc tế: Cố vấn chuyên môn
Họ và tên: Nguyễn Tiến Sơn
Trình độ hiện tại: Thạc sỹ
Vị trí công tác hiện tại: Bác sỹ phẫu thuật CTCH bệnh viện Việt Đức
Vị trí công tác tại Đa khoa Quốc tế: Cố vấn chuyên môn
Họ và tên: Ninh Việt Khải
Trình độ hiện tại: Thạc sỹ
Vị trí công tác hiện tại: Khoa điều trị theo yêu cầu bệnh viện Việt Đức
Vị trí công tác tại Đa khoa Quốc tế: Cố vấn chuyên môn
Họ và tên: Hoàng Minh Đức
Trình độ hiện tại: Bác sỹ tiết niệu - tiêu hóa
Vị trí công tác hiện tại: Khoa điều trị 1C - Bệnh viện Việt Đức
Vị trí công tác tại Đa khoa Quốc tế: Cố vấn chuyên môn
Họ và tên: Nguyễn Thanh Long
Trình độ hiện tại: PGS Ngoại khoa
Vị trí công tác hiện tại: Trưởng khoa điều trị theo yêu cầu 1C - Bệnh viện Việt Đức
Vị trí công tác tại Đa khoa Quốc tế: Cố vấn chuyên môn
Họ và tên: Nguyễn Trung Tuyến
Trình độ hiện tại: Thạc sỹ
Vị trí công tác hiện tại: Khoa 1C - Bệnh viện Việt Đức
Vị trí công tác tại Đa khoa Quốc tế: Cố vấn chuyên môn
Họ và tên: Trần Chí Thanh
Trình độ hiện tại: Thạc sỹ chuyên ngành Ngoại thận - tiết niệu
Vị trí công tác hiện tại: Phó khoa 1C - Bệnh viện Việt Đức
Vị trí công tác tại Đa khoa Quốc tế: Cố vân chuyên môn
Họ và tên: Hà Kim Trung
Trình độ hiện tại: Phó giáo sư - Tiến sỹ
Vị trí công tác hiện tại: Phó Khoa phẫu thuật thần kinh/ Bộ môn Ngoại Đại học Y Hà Nội
Vị trí công tác tại Đa khoa Quốc tế: Cố vấn chuyên môn
Họ và tên: Ngô Mạnh Hùng
Trình độ hiện tại: Thạc sỹ. Nghiên cứu sinh Học viện quân y
Vị trí công tác hiện tại: Khoa phẫu thuật thần kinh
Vị trí công tác tại Đa khoa Quốc tế: Cố vấn chuyên môn
Họ và tên: Lê Tư Hoàng
Trình độ hiện tại: Tiến sỹ Ngoại khoa - Chuyên ngành ngoại tiêu hóa
Vị trí công tác hiện tại: Phó Khoa điều trị theo yêu cầu
Vị trí công tác tại Đa khoa Quốc tế: Cố vấn chuyên môn.

Tin khác đã đăng