Sở Y tế Hải Phòng tới thẩm định kỹ thuật chuyên môn bổ sung đối với Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng.Ngày 14/08/2015, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng vinh dự được đón tiếp đoàn thẩm định kỹ thuật chuyên môn của Sở Y tế Hải Phòng. Trường đoàn thẩm định là ông Phạm Quang Ngọc – Phó Giám đốc sở Y tế, cùng các chuyên gia đầu ngành của các bệnh viện lớn trên địa bàn Hải Phòng.

Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế; căn cứ phạm vi hoạt động chuyên môn, quy mô hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị, nhân lực năng lực hiện kỹ thuật và đề xuất Danh mục kỹ thuật chuyên môn bổ sung của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng, Đoàn thẩm định có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, thẩm định trên thực tế các danh mục chuyên môn bổ sung để báo cáo, trình Giám đốc Sở phê duyệt.

Đoàn thẩm định đã đi tới từng khoa phòng, để trực tiếp kiểm tra các trang thiết, nhân lực bị tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng để từ đó có những kết luận chính xác và công tâm nhất.

Sau một thời gian làm việc khẩn trường và nghiêm túc, trao đổi thẳng thắn với các bên liên quan, buổi thẩm định đã kết thúc thành công tốt đẹp.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG
Số 124, Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng
Điện thoại: 0313.955.888 / Fax: 0313.955.887
Email.com: dakhoaquocte.hih@gmail.com / www.hih.com.vn

Tin khác đã đăng