Thông báo thay đổi giờ làm việcBệnh viện áp dụng thời gian làm việc mùa Đông

Bắt đầu từ Thứ 2, ngày 13 tháng 10 năm 2014

Buổi sáng: Từ 7 giờ 30′ đến 11 giờ 30′
Buổi chiều:Từ 13 giờ 00′ đến 17 giờ 00′

Trân trọng thông báo tới các Khoa, phòng, bộ phận để áp dụng thực hiện và hướng dẫn khách hàng về viêc thay đổi giờ làm việc của cán bộ nhân viên Bệnh viện.

Tin khác đã đăng