Bệnh viện khách sạn cao cấp đầu tiên ở Hải Phòng và khu vực vùng duyên hải Bắc bộ - Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến tất cả các ngày - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.


Our Healthcare Pricing Plans

 • choose your plan

 • Available Medical SpecialtiesAvailable Medical Specialties
 • Investigations and TreatmentsInvestigations and Treatments
 • Medical ConsultationMedical Consultation
 • Home VisitsHome Visits
 • Pregnancy CarePregnancy Care
 • Medical AssistanceMedical Assistance
 • Basic Plan

 • $16

  per month

 • Available Medical Specialties6 Specialties
 • Investigations and Treatments30 Tests and Treatments
 • Medical Consultation1 Time a Year
 • Home Visits1 Time a Year
 • Pregnancy Care
 • Medical Assistance
 • Care Plus

 • $25

  per month

 • Available Medical Specialties12 Specialties
 • Investigations and Treatments90 Tests and Treatments
 • Medical Consultation2 Times a Year
 • Home Visits2 Times a Year
 • Pregnancy Care
 • Medical Assistance24h Assistance
 • Super Care

 • $29

  per month

 • Available Medical Specialties24 Specialties
 • Investigations and TreatmentsCan be extended to 250 Tests160 Tests and Treatments
 • Medical Consultation4 Times a Year
 • Home Visits4 Times a Year
 • Pregnancy Care
 • Medical Assistance24h Assistance
 • Super Prestige

 • $39

  per month

 • Available Medical Specialties36 Specialties
 • Investigations and Treatments250 Tests and Treatments
 • Medical ConsultationUnlimited
 • Home Visits6 Times a Year
 • Pregnancy Care
 • Medical Assistance24h Assistance
 • Prestige Plus

 • $49

  per month

 • Available Medical Specialties36 Specialties
 • Investigations and Treatments300 Tests and Treatments
 • Medical ConsultationUnlimited
 • Home VisitsUnlimited
 • Pregnancy Care
 • Medical Assistance24h Assistance
 • Full Package

 • $59

  per month

 • Available Medical Specialties50 Specialties
 • Investigations and TreatmentsUnlimited Tests and Treatments
 • Medical ConsultationUnlimited
 • Home VisitsUnlimited
 • Pregnancy Care
 • Medical Assistance24h Assistance

Investigations

 • Colonoscopy
  $250
 • Gastroscopy
  $235
 • Allergy testing
  $135
 • CT Scan
  $575

Treatments

 • Bronchoscopy
  $100 - $150
 • Cardiac ablation
  $150 - $200
 • Sport injuries
  $135
 • Women’s health
  $135

Laboratory Tests

 • Bronchoscopy
  $100 - $150
 • Cardiac ablation
  $150 - $200
 • Sport injuries
  $135
 • Women’s health
  $135
 • Get Free Initial Consultation, Call +25 (510) 210-5225

  Fees are an estimate only and may be more depending on your situation

 • GET FREE CONSULTATION

Additional Benefits