Bệnh viện khách sạn cao cấp đầu tiên ở Hải Phòng và khu vực vùng duyên hải Bắc bộ - Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến tất cả các ngày - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.


Chuyên khoa Gây Mê Hồi Sức
Cấp bậc Bác sĩ
Chứng Chỉ
  • Chứng chỉ giảm đau trong chuyển dạ đẻ
  • Chứng chỉ gây tê vùng và chống đau
Nơi Khám Tầng 5

Chuyên khoa: Gây mê hồi sức
Quá trình đào tạo:
– 2012: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa – Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
– 2014: Hoàn thành khóa học chuyên khoa nội và khóa học HSCC cơ bản tại
Bệnh viện Bạch Mai
– 2016: Hoàn thành khóa học bác sĩ định hướng chuyên khoa GMHS
– 2017: Tham gia khóa học Giảm đau trong chuyển dạ đẻ tại Bệnh viện Phụ
sản trung ương
– 2017: Tham gia khóa học Nâng cao gây tê vùng và chống đau tại Đại học Y
Hà Nội
Quá trình công tác:
– 2012-2014: Bác sĩ điều trị tại khoa Nội – Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải
Phòng
– 2015-2016: BSCK định hướng GMHS tại Đại học Y Hà Nội
– 2016-nay: Bác sĩ tại Khoa GMHS – Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Chứng chỉ y khoa:
– Chứng chỉ giảm đau trong chuyển dạ đẻ
– Chứng chỉ gây tê vùng và chống đau

ĐẶT LỊCH KHÁM
Liên hệ
icons8-exercise-96 challenges-icon