Bệnh viện khách sạn cao cấp đầu tiên ở Hải Phòng và khu vực vùng duyên hải Bắc bộ - Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến tất cả các ngày - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.


LỊCH KHÁM BÁC SĨ, CHUYÊN GIA CƠ HỮU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG

THÁNG 06/2024

STT  Bác sỹ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Ghi chú
10 11 12 13 14 15 16
1 Ths.BSNT. Nguyễn Thái Bình x x x x x x Tiêu hóa-Gan, mật
2 BSCKI. Tống Thị Thiếp x x x x x x Tiêu hóa
3 BSCKII. Hoàng Thị Hiên x 1/2 x x 1/2 x  Tiêu hóa
4 NC1-TH4-P205 x Tiêu hóa
5 BSCKI. Nguyễn Thị Kim Cúc x x x x x Nội tiết
6 PGS.TS Đỗ Thị Tính 1/2 1/2 1/2 Nội tiết
7 BSCK I Nguyễn Thị Hiền x x x x/T 1/2 N1/2 x Nội tiết- Nội chung
8 Ths.BSNT Phạm Thị Xinh T 1/2 x x x x/T N1/2 Nội tiết, Nội chung
9 BSCK II. Lê Thị Viên x x x x x Cơ xương khớp
10 TS Hoàng Văn Dũng (T2+T6: 7h30) O O O O Cơ xương khớp
11 BSCK I Nguyễn Thị Hiên
BS Trần Thị Trang
BSCKI Đinh Thị Phương
Ths.BSNT Nguyễn Bá Ngọc Sơn
BS Phương/2 BS Hiên/2 BS Hiên/2 BS Phương/2 BS Hiên/2 BS Trang BS Trang Cơ xương khớp
12 CXK, Nội thận, dị ứng MD
13 Ths.BSNT Vũ Học Huấn  (7h15) x x x x x Chuyên gia tim mạch
14 BSCK I. Nguyễn Trọng Thắng x x x x/T 1/2 x Tim mạch
15 BS Nguyễn Văn Hiển x BS TM/2 x x x x Nội chung, TM
16 BSCK I. Nguyễn Đức Du x x/T BS Sơn x x x x Thận, TN, nội chung
17 Ths  Vũ Xuân Tuyến (7h30) x x x x x x Thần kinh- Nội chung
19 Ths.BSNT Phạm Đắc Thế (7h30) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2  Hô hấp
20 BSCKII Nguyễn Vũ Lệ Thủy x x x Nội chung, hô hấp
21 BSCKI Phạm Thị Tuyết x x x Hô hấp- Nội chung
22 BSCKII Da liễu. Đào Mạnh Khoa x x x x x Da liễu
23 BS Bùi Thị Hà Anh x x  Da liễu
24 TS Phạm Việt Hà (7h30) 1/2 1/2 O 1/2 1/2 -Ngoại thận tiết nam học
25 Ths.BSNT Phạm Minh Đức C C Ngoại thận tiết niệu- N.học
26 BS Nguyễn Văn Trinh x
27 BS Phùng Thị Nhâm C C
28 BSCKII Vũ Đức Chuyện (7h15) x Ngoại chấn thương chỉnh hình
29 BSCKI Nguyễn Đức Hòa x Ngoại chấn thương chỉnh hình
30 BS Tiêu Đức Cường x
31 BS Nguyễn Hoàng Long
32 Ths Vũ Đức Đạt x
33 BS Mạc Thanh Tú x x
34 BSCKI Nguyễn Mạnh Thuần x
35 PGS Trần Hữu Vinh (7h15)
36 BSCKII Ngô Xuân Hồng  (7h15) x -Ngoại tổng hợp
37 Ths Nguyễn Thái Bình x x Ngoại tổng hợp
38 BS Nguyễn Đình Hoàn
39 BS Vũ Văn Huy
40 BSCKI Trần Thành Trung x
41 Ths Đào Đăng Sơn x
42 BS Vũ Duy Tiến
43 x x x x x x x Phục hồi chức năng
44 x x x x x x x Tai mũi họng
45 x x x x x x x Mắt
46 x x x x x x x Răng hàm mặt
47 x x x x x x  Điện cơ
LỊCH BÁC SĨ HÀ NỘI VỀ KHÁM THỨ BẨY, CHỦ NHẬT
CHUYÊN KHOA THỨ 7

15/06/2024)

CHỦ NHẬT

(16/06/2024)

Nội chung 1 BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng
BV Bach Mai
 
BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng
BV Bach Mai
 
Nội chung 2 TS.BS. Nguyễn Tuấn Đạt
BV Bạch Mai
 
TS.BS. Nguyễn Tuấn Đạt
BV Bạch Mai
 
Tiêu hóa BSCKII. Nguyễn Thị Phương
BV Bạch Mai
 
Hô hấp BSCKII. Trịnh Thị Hương
BV Bạch Mai
 
BSCKII. Trịnh Thị Hương
BV Bạch Mai
 
Nội tiết BSCKII. Nguyễn Mạnh Hà
BV Nội tiết TW
 
BSCKII. Nguyễn Mạnh Hà
BV Nội tiết TW
 
Cơ xương khớp Ths. Đào Thị Thanh Nhạn
BV Bạch Mai
 
Ths. Đào Thị Thanh Nhạn
BV Bạch Mai
Thần kinh BSCKII. Hà Thị Minh Nguyệt
BV Bạch Mai
 
BSCKII. Hà Thị Minh Nguyệt
BV Bạch Mai
 
Tim mạch BSCKII. Vũ Thị Trang
BV Tim Hà Nội
 
BSCKII. Vũ Thị Trang
BV Tim Hà Nội
 
Ngoại chấn thương chỉnh hình
Ngoại tiêu hóa
Ngoại tiết niệu – nam học BSCKII. Ngô Xuân Cường
BV Bạch Mai
 
BSCKII. Ngô Xuân Cường
BV Bạch Mai
 
Ngoại – Tuyến giáp Ths. Nguyễn Giang Sơn
BV Nội tiết TW
Da liễu
Tai mũi họng BSCKII. Nguyễn Thị Minh Tâm
TMHTW
BSCKII. Nguyễn Thị Minh Tâm
TMHTW
Giải phẫu bệnh BSNT. Trần Thu Huyền
BV Việt Đức
 
BSCKII. Nông Bích Hồng
BV Việt Đức
 

Liên hệ
icons8-exercise-96 challenges-icon