Bệnh viện khách sạn cao cấp đầu tiên ở Hải Phòng và khu vực vùng duyên hải Bắc bộ - Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến tất cả các ngày - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.


Chuyên khoa Truyền nhiễm
Cấp bậc Bác sĩ
Ngoại Ngữ
  • Tiếng Pháp (C)
Nơi Khám Tầng 7, tầng 8

Chuyên khoa: Truyền nhiễm
Quá trình đào tạo:
– 2007: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa – Trường Đại học Y Hà Nội
– 2011: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú – Trường Đại học Y Hà Nội
Quá trình công tác:
– 2008-2011: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Truyền nhiễm – Bệnh viện Bệnh
nhiệt đới trung ương
– 2011-2018: Bác sĩ điều trị chuyên ngành Truyền nhiễm tại Bệnh viện Bệnh
nhiệt đới trung ương
– 2018-nay: Bác sĩ điều trị tại khoa Nội tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế
Hải Phòng
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp (C)

ĐẶT LỊCH KHÁM
Liên hệ
icons8-exercise-96 challenges-icon