Bệnh viện khách sạn cao cấp đầu tiên ở Hải Phòng và khu vực vùng duyên hải Bắc bộ - Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến tất cả các ngày - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.


Chuyên khoa Mắt
Cấp bậc Thạc sĩ
Nơi Khám Tầng  M

Chuyên khoa: Mắt
Quá trình đào tạo:
Tốt nghiệp BS Đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội
Quá trình công tác:
Tốt nghiệp BS Đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội
Ngoại ngữ: Tiếng Anh

ĐẶT LỊCH KHÁM