Bệnh viện khách sạn cao cấp đầu tiên ở Hải Phòng và khu vực vùng duyên hải Bắc bộ - Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến tất cả các ngày - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.


Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
Cấp bậc Bác sĩ
Chứng Chỉ
  • Tiếng Anh
Nơi Khám Tầng 3

Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Quá trình đào tạo:
– 2017: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa – Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
– 2018: Tốt nghiệp lớp định hướng chuyên ngành CĐHA – Trường Đại học Y
Hà Nội
Quá trình công tác:
– 2018-nay: Bác sĩ tại khoa CĐHA – Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh

ĐẶT LỊCH KHÁM