Bệnh viện khách sạn cao cấp đầu tiên ở Hải Phòng và khu vực vùng duyên hải Bắc bộ - Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến tất cả các ngày - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.


Chuyên khoa Nội tổng hợp
Cấp bậc BSCK II
Văn Phòng Tầng 2

Chuyên khoa: Nội tổng hợp
Quá trình đào tạo:
– 1986: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa – Trường Đại học Y Hà Nội
– 2002: BSCK I chuyên ngành Nội nhi – Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
– 2009: BSCK II chuyên ngành Nội hô hấp – Trường Đại học Y Dược Hải
Phòng
Quá trình công tác:
– 1986-2002: Bác sĩ điều trị khoa Nội tổng hợp – Bệnh viện đa khoa Ngô
Quyền
– 2002-2006: Phó phòng kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền
– 2006-2008: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện đa khoa Ngô
Quyền
– 2008-2016: Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền
– 2016-nay: Bác sĩ tại khoa Khám Bệnh – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải
Phòng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh (C), tiếng Pháp

ĐẶT LỊCH KHÁM
Liên hệ
icons8-exercise-96 challenges-icon