Hỗ trợ tích cực cho người dân có nhu cầu tham gia Bảo hiểm Y tế

Hỗ trợ tích cực cho người dân có nhu cầu tham gia Bảo hiểm Y tế

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân. Phối kết hợp cùng Bảo hiểm…

Read more