Ngày Thalassemia thế giới (8/5): Cách phòng căn bệnh di truyền có tỷ lệ cao nhất trên thế giới

Ngày Thalassemia thế giới (8/5): Cách phòng căn bệnh di truyền có tỷ lệ cao nhất trên thế giới

Ngày Thalassemia thế giới (8/5): Cách phòng căn bệnh di truyền có tỷ lệ cao nhất trên thế giới Thalassemia ( tan máu bẩm sinh) là bệnh thiếu máu do tan máu di truyền. Bệnh đã và đang gây ra hậu quả nghiêm trọng…

Read more