Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng tiếp tục lên đường chi viện “Vì miền Nam thân yêu”

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng tiếp tục lên đường chi viện “Vì miền Nam thân yêu”

Mang theo tất cả tâm thế, tình cảm của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng, sáng ngày 12/9, đoàn công tác Bệnh viện đã chính thức lên đường vào TP. Hồ Chí Minh tham gia công tác phòng chống dịch Covid 19….

Read more