Quy trình phân luồng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng trong tình hình mới

Quy trình phân luồng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng trong tình hình mới

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng tăng cường thiết lập quy trình phân luồng khám chữa bệnh an toàn nhằm đảm bảo không lây nhiễm chéo giữa các đối tượng đến khám chữa bệnh, xét nghiệm tự nguyện…

Read more