Đoàn công tác Chương trình chống Lao Quốc gia và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ giám sát triển khai hoạt động phát hiện và điều trị bệnh Lao tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Đoàn công tác Chương trình chống Lao Quốc gia và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ giám sát triển khai hoạt động phát hiện và điều trị bệnh Lao tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Thực hiện kế hoạch hoạt động của dự án hợp tác giữa Chương trình chống Lao Quốc gia và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ về tăng cường năng lực chẩn đoán phát hiện và điều trị…

Read more