THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ  HỘI NGHỊ KHOA HỌC HÔ HẤP HẢI PHÒNG – HAPRESCO 2019

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC HÔ HẤP HẢI PHÒNG – HAPRESCO 2019

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC HÔ HẤP HẢI PHÒNG – HAPRESCO 2019 “Cập nhật 2019 – Nhiễm trùng hô hấp dưới” Kính gửi:   Ban Giám đốc các Bệnh viện; Quý đồng nghiệp và…

Read more