Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố, Đảng ủy Tổng Công ty Hàng Kênh và Kế hoạch của Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng (Bệnh viện) về việc tổ chức Đại hội…

Read more