Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Hàng Kênh CTCP, Nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Hàng Kênh CTCP, Nhiệm kỳ 2022 – 2027

Chiều ngày 28/4, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Hàng Kênh CTCP, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây thực sự đã trở thành sự kiện chính trị đặc biệt của…

Read more