Trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 12 Điều dưỡng trưởng và 1 kỹ thuật viên trưởng các Khoa tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 12 Điều dưỡng trưởng và 1 kỹ thuật viên trưởng các Khoa tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Trong tuần vừa qua, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh cho 12 điều dưỡng trưởng các khoa và 1 kỹ thuật viên trưởng khoa.  Thực…

Read more