Đoàn Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm

Đoàn Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm

Ngày 14-15/11, Đoàn công tác Bệnh viện đa khoa Hùng Vương do ông Phạm Văn Học, Chủ tịch HĐTV – Tổng Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hùng Vương làm trưởng đoàn đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm tại Bệnh…

Read more