Đoàn Bệnh viện Tim Hà Nội giám sát, hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn theo kế hoạch Đề án bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Đoàn Bệnh viện Tim Hà Nội giám sát, hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn theo kế hoạch Đề án bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Chiều ngày 03/11, Đoàn Bệnh viện Tim Hà Nội do TS.BS. Hoàng Văn, Phó Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng đoàn đã đến giám sát, hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng theo Đề án bệnh viện…

Read more