Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh cho người dân

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh cho người dân

Chiều 4/2, đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đến  kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid -19 tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Tham gia đoàn có đồng chí Đào Khánh Hà…

Read more