Khai mạc Giải bóng đá Thanh niên Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng lần thứ 4, năm 2022

Khai mạc Giải bóng đá Thanh niên Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng lần thứ 4, năm 2022

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vừa qua tại Trung tâm văn hoá thể thao Cựu Viên, Ban chấp hành Đoàn thanh niên đã tổ chức thành công Lễ khai…

Read more