Tổ chức thành công Giải bóng đá Công đoàn – Thanh niên Tổng Công ty Hàng Kênh lần thứ nhất năm 2022

Tổ chức thành công Giải bóng đá Công đoàn – Thanh niên Tổng Công ty Hàng Kênh lần thứ nhất năm 2022

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn thanh niên Tổng Công ty lần XIV, nhiệm kỳ 2022-2027, chào mừng tháng công nhân năm 2022, vừa qua tại Trung tâm văn hoá thể thao Cựu Viên, Công đoàn – Đoàn thanh niên Tổng…

Read more