Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng thông báo: Giảm giá xét nghiệm dịch vụ SARS-CoV-2

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng thông báo: Giảm giá xét nghiệm dịch vụ SARS-CoV-2

Căn cứ Thông tư 16/2021/TT-BYT ngày 8/11/2021 của Bộ Y tế về việc “Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2”, từ ngày 10/11/2021, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng giảm giá dịch vụ xét nghiệm SARS…

Read more