Cảnh báo: Tình trạng làm giả giấy khám sức khoẻ, giấy nghỉ ốm, giấy ra viện… của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Cảnh báo: Tình trạng làm giả giấy khám sức khoẻ, giấy nghỉ ốm, giấy ra viện… của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Thời gian qua, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã tiếp nhận nhiều phản ánh từ cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội về việc giấy khám sức khoẻ, giấy nghỉ ốm, giấy ra viện… ghi do Bệnh viện đa khoa…

Read more