Dấu ấn Hội nghị khoa học hô hấp Hải Phòng – HAPRESCO 2021

Dấu ấn Hội nghị khoa học hô hấp Hải Phòng – HAPRESCO 2021

Năm 2021 là một năm khó khăn đối với đất nước nói chung và toàn ngành y tế nói riêng khi đại dịch COVID-19 có những diễn biến hết sức phức tạp. Thấu hiểu được điều đó, với mong muốn tiếp nối…

Read more