Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Tiêu chí đánh giá mức chất lượng xét nghiệm

Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Tiêu chí đánh giá mức chất lượng xét nghiệm

Ngày 16/11, Đoàn Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học thuộc Đại học Y Hà Nội do BSNT. Phạm Thị Hương Trang – Phó Giám đốc, Trưởng Phòng Xét nghiệm và KCCLXN Hóa sinh – Miễn dịch làm…

Read more