Hội nghị Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)

Hội nghị Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)

    “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ”. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ đoàn thành niên Tổng Công ty Hàng Kênh với bao hoài bão…

Read more