Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng tham dự Hội nghị đánh giá hoạt động Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam 9 tháng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng tham dự Hội nghị đánh giá hoạt động Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam 9 tháng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Sáng ngày 05/11, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động Hiệp hội 9 tháng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới bằng hình thức trực tuyến….

Read more