HỘI NGHỊ KHOA HỌC HÔ HẤP HẢI PHÒNG – HAPRESCO 2021: Thực hành chuẩn và quản lý tốt bệnh hô hấp

HỘI NGHỊ KHOA HỌC HÔ HẤP HẢI PHÒNG – HAPRESCO 2021: Thực hành chuẩn và quản lý tốt bệnh hô hấp

Hội nghị khoa học Hô hấp hàng năm – HAPRESCO luôn là một địa chỉ tin cậy của các nhà khoa học và các đồng nghiệp y tế trên toàn quốc. Tiếp nối thành công của HAPRESCO tháng 10 năm 2020 tổ chức tại…

Read more