HỘI NGHỊ KHOA HỌC HÔ HẤP HẢI PHÒNG – HAPRESCO 2022: “Thống nhất trong một cộng đồng để cùng hội nhập và phát triển bền vững”

HỘI NGHỊ KHOA HỌC HÔ HẤP HẢI PHÒNG – HAPRESCO 2022: “Thống nhất trong một cộng đồng để cùng hội nhập và phát triển bền vững”

Ngày 28-29/10/2022, tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng, Hội Phổi Việt Nam, Hội Hô hấp Việt Nam, Sở Y tế Hải Phòng, Thành Hội Y Dược học Hải Phòng, Hội Nội khoa Hải Phòng và Bệnh viện đa khoa…

Read more