Hội nghị khoa học Hội Phổi Việt Nam

Hội nghị khoa học Hội Phổi Việt Nam

Chuyên ngành Hô hấp đang từng bước chuẩn hóa trong thực hành, áp dụng và phát triển các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị mới, tạo tiền đề để Việt Nam có được một nền y tế hiện đại, thực sự hội…

Read more