4 công trình, đề tài của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng được vinh danh trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3, năm 2020-2021

4 công trình, đề tài của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng được vinh danh trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3, năm 2020-2021

Sau 9 tháng phát động Hội thi, sáng 06/11 tại Nhà hát lớn thành phố, Hội Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Hải Phòng đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố…

Read more