Lễ bàn giao thiết bị đánh giá yếu tố nguy cơ Tim mạch – Thận

Lễ bàn giao thiết bị đánh giá yếu tố nguy cơ Tim mạch – Thận

Sáng ngày 18/5, Công ty AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Hội Tim mạch học Việt Nam đã tiến hành bàn giao thiết bị đánh giá yếu tố nguy cơ Tim mạch – Thận cho Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng (Bệnh…

Read more