Hướng tới Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2022

Hướng tới Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2022

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2022 là sự kiện lớn, được tổ chức gắn với kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Chủ đề Lễ hội năm nay là: “Hải Phòng – Điểm đến thành công”…

Read more