Chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chiều ngày 17/6, đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng: Ông Lương Văn Tích – Giám đốc Tài chính cùng ThS. Hoàng Minh Ngọc – Phó Ban Truyền thông Tổng Công ty Hàng Kênh, Trưởng phòng…

Read more