ORTH K – Kính áp tròng ban đêm: Điều trị cận thị không cần phẫu thuật

ORTH K – Kính áp tròng ban đêm: Điều trị cận thị không cần phẫu thuật

Ortho-K là một trong những phương pháp kiểm soát cận thị hiệu quả nhất. Khi cận thị trở nên phổ biến hơn, hình thức điều chỉnh này sẽ trở nên quan trọng đối với bệnh nhân. Ortho-K là gì? Orthokeratology,…

Read more