Chúc mừng Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/05

Chúc mừng Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/05

Song hành với bác sĩ trên con đường chăm sóc sức khỏe nhân dân không thể thiếu bóng dáng của người điều dưỡng. Bên cạnh việc chăm sóc y tế, điều dưỡng còn là người đồng hành, cùng bệnh nhân vượt…

Read more