Thông tin tuyển dụng tại Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng 2020

Thông tin tuyển dụng tại Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng 2020

  Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng (Trực thuộc Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP) địa chỉ tại số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Dự kiến tháng 12 năm 2020…

Read more