Tắc lệ đạo bẩm sinh có nguy hiểm?

Tắc lệ đạo bẩm sinh có nguy hiểm?

Tắc lệ đạo bẩm sinh xảy ra khi đường dẫn nước mắt của trẻ chưa hoàn chỉnh. Tỷ lệ hay gặp từ 2 – 6 % trẻ sơ sinh. Việc theo dõi, chăm sóc và điều trị khi bị tắc lệ đạo sẽ giúp trẻ tránh…

Read more