Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng: Ra quân tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid – 19 cho các nhóm đối tượng ưu tiên đợt 5 toàn thành phố

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng: Ra quân tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid – 19 cho các nhóm đối tượng ưu tiên đợt 5 toàn thành phố

Bắt đầu từ sáng ngày 27/7, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã ra quân tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid – 19 cho các nhóm đối tượng ưu tiên đợt 5 theo sự chỉ đạo, phân…

Read more