Tiếp đón Đoàn Bệnh viện 199 – Bộ Công an đến thăm quan và làm việc tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Tiếp đón Đoàn Bệnh viện 199 – Bộ Công an đến thăm quan và làm việc tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Tiếp đón Đoàn Bệnh viện 199 – Bộ Công an đến thăm quan và làm việc tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng Chiều ngày 05/11, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng vui mừng tiếp đón Đoàn Bệnh viện…

Read more