BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG TRIỂN KHAI XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC SARS – COV2

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG TRIỂN KHAI XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC SARS – COV2

Trước tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, UBND thành phố Hải Phòng đã có thông báo số 61/TB-UBND ngày 15/02/2021 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng,…

Read more