Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng triển khai xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng triển khai xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2

Căn cứ công văn số 1466/UBND- VX ngày 10/3/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố, để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu cần xét nghiệm chính đáng và thuận lợi về thủ tục cho người dân, từ ngày 11/3/2021,…

Read more