Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng triển khai ứng dụng PC – COVID trong khai báo y tế, sàng lọc bệnh nhân

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng triển khai ứng dụng PC – COVID trong khai báo y tế, sàng lọc bệnh nhân

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID 19 hiệu quả, nhằm giúp cho khách hàng thực hiện khai báo y tế thuận tiện và nhanh chóng, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng triển khai quét mã QR trên…

Read more