Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP và Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng ủng hộ đồng bào miền Trung gần 250 triệu đồng

Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP và Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng ủng hộ đồng bào miền Trung gần 250 triệu đồng

        Vừa qua, Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP và Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã trao gần 250 triệu đồng nhằm chia sẻ đến đồng bào miền Trung trước thiên tai bão lũ. Với tinh thần “Tương…

Read more