Bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế cho các bệnh nhân có thẻ BHYT khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc, hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho người dân. Quyền lợi của người dân khi đi khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng luôn được hỗ trợ theo đúng quy định. Trong đó, Bệnh viện bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế cho các bệnh nhân có thẻ BHYT khi đến khám chữa bệnh.


Trước tình trạng một số cơ sở y tế thiếu thuốc, vật tư y tế cho bệnh nhân BHYT, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã luôn có kế hoạch dự trữ đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong mua sắm và cung ứng thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm. Sau khi có kết quả đấu thầu tại Sở Y tế, Bệnh viện đã kịp thời xây dựng bổ sung danh mục thuốc thanh toán Bảo hiểm Y tế để triển khai đấu thầu rộng rãi nhằm đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho bệnh nhân có thẻ BHYT; chủ động xây dựng danh mục dựa trên các kết quả thầu.

Bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế đầy đủ, kịp thời, đúng quy định cho các bệnh nhân có thẻ BHYT, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng cùng với cơ quan BHYT góp phần phục vụ tốt nhất quyền lợi cho người bệnh, đáp ứng nhu cầu điều trị, tất cả vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Leave a reply