Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2

      Tại Hải Phòng, sau Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, nay có thêm Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2.

      Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố, lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang bị các trang thiết bị hiện đại, chuẩn bị đầy đủ các hóa chất, sinh phẩm đạt chuẩn theo quy định của Tổ chức Y tế thế giới. Bệnh viện cũng đã tham gia xét nghiệm sàng lọc SARS – CoV-2 cho hơn 20.000 người, trong đó đặc biệt là các nhân sự của Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, xã Hoàng Động, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng …

Căn cứ quy trình đánh giá cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm xác định vi sinh gây bệnh của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, ngày 02/3, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tổ chức thẩm định, đánh giá đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm SARS-COV2 cho Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng.


Ngày 5/3/2021, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng vinh dự được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ký quyết định số 202 về việc cấp giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS – CoV -2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR cho Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Như vậy, sau Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, nay có thêm Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 tại Hải Phòng.

Việc được công nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV – 2 tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng có ý nghĩa quan trọng, góp phần đáp ứng nhanh với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay, đặc biệt cùng với thành phố nâng cao năng lực chống dịch hiệu quả cho nhân viên y tế và đông đảo người dân.

Leave a reply